سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن عادلی خواه – کارشناس ارشد اصلاح نژاد دام
رجبعلی تخم پاش مقدم – کارشناس دامپروری
مهدی میرزایی – کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
سکینه نقویان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین بررسی ازاطلاعات یک گله گوسفند بلوچی تحت پوشش طرح اصلاح نژاد دام سبک روستایی که طی سه سال 90-87 توسط سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی جمع آوری شده بود برای تعیین میزان دوز بهینه Ecg و ارایه یک الگوی مناسب برای افزیاش کمی و کیفی سطح تولید درگلههای کوچک روستایی درخارج از فصل تولید استفاده شد 45 راس میش 3-5 سال با متوسط وزن 38 کیلوگرم انتخاب شدند و به هرگروه 15 راسی به ترتیب 250و350و450 واحد بین المللی eCG تزریق شد نتایج مشاهده شده دراین تحقیق نشان داد که نرخ دوقلوزایی و چندقلوزایی درسه گروه ازمیشهای مورد آزمایش تفاوت معنی داری نداشت اما نرخ بره زایی درگروهی که 450 واحد بین المللی eCG دریافت کرده بودند بطور معنی داری بالاتر از گروه دریافت کننده 250 واحد بین المللی eCG بود اما تفاوت معنی داری با گروه 350 واحد بین المللی نداشت باتوجه به اینکه 75درصد درامد یک واحد را تولید گوشت دربرمیگیرد از این رو نرخ نسبتا بالای بره زایی درخارج ازفصل تولید می تواند گزینه مناسبی برای افزایش تولید و افزایش بهره وری از امکانات موجود باشد.