سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا منصوری – عضو هیات علمی گروه معماری، پردیس علوم و تحقیقات ایلام، ایران
الهه عبداللهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه معماری، ایلام، ایران

چکیده:

یکی از راه های شناخت مکانت و ارزش بسیاری از موضوعات، شناخت نتایج معنوی مرتبت بر آنها و به عبارت بهتر، آگاهی به نقش آن در واصل گردانیدن آن به آرمان های معنوی حیاتش می باشد . هنر دینی صورت آن حقیقتی است که خود ماوراء عالم صور است، از آنجا که دین نمی تواندظهور و تجلی کندمگر توسط اشکال و صور ، به این ترتیب ،هنر در تمدن اسلامی، بیشتر یک معنا و فضلیت درونی است ، فضیلتی که مربوط به قلب و دل آدمی است . در این مقاله سعی بر آن شده است که ابتدا سرچشمه هنر اسلامی و حقیقت آنرا روشن سازیم . سپس بانگاهی گذار به صورت هنر اسلامی و بررسی ابعاد گوناگون این هنر قدسی، به این نتیجه خواهیم رسیدکه بطن و منشا هنر اسلامی را باید در آیات قرآن ، که حقایق عالم هستی و حقیقت معنوی ذات نبوی در آن نهفته و برکت محمدیه از آن نشات می گیرد جستجو کرد .