مقاله هنر سلجوقي و شاهنامه «کاما» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1392 در هنر از صفحه 9 تا 20 منتشر شده است.
نام: هنر سلجوقي و شاهنامه «کاما»
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات
مقاله هنر
مقاله تصويرگري
مقاله ورقه و گلشاه
مقاله شاهنامه کاما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از دوره هاي شکوفايي هنر ايران، دوران سلجوقي است. دوره اي که هنرهاي گوناگون پس از ظهور اسلام متناسب با تفکرات و اعتقادات اسلامي شکل گرفت و رشد کرده و مراحل تحول و تطور خود را گذراند. در اين دوره علاوه بر تحولات هنري گوناگون شاهد اوج گيري و گسترش زبان و ادبيات فارسي، همراه با انديشه هاي فلسفي و عرفاني هستيم. درباره هنر عصر سلجوقي کتاب هاي بسياري مي توان يافت. هر چند تاکنون اثري با تمرکز بر مباني و اصول حاکم بر طرح و نقش عصر سلجوقي، نگاشته نشده است.
اين مقاله، ضمن نگاهي به ادبيات و هنر دوره سلجوقي ويژگي ها و چگونگي شکل گيري آن، به بررسي يکي از آثار پراهميت و قديمي ترين نسخه شاهنامه فردوسي، معروف به «کاما» مي پردازد و اين شاهنامه را به عنوان يکي از اولين نمونه هاي تصويرگري شاهنامه معرفي کند. تاکنون درباره شاهنامه «کاما» تنها يک مقاله در سال 1352 توسط دکتر غروي نگاشته شده است که گرچه مفيد است اما کافي نيست. شاهنامه «کاما» در موسسه کاما در شهر بمبئي نگهداري مي شده حداقل تا زمان نگارش مقاله دکتر غروي يعني سال 1352، اما اکنون با توجه به پي گيري هاي انجام شده ديگر هيچ مدرک و نشاني از آن در دست نيست. متاسفانه تنها منابع موجود براي بررسي چند تصوير مربوط به کتاب «معرفي نسخه هاي شاهنامه فردوسي» است.