سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احسان یدالهی –
صفورا یدالهی –
فاطمه درویه –

چکیده:

یکی از خصوصیات هر سرزمین و ملت نوع هنر و آداب و رسوم آنهاست. این هنر و آداب با توجه به مقتضیات زمان و حوادثی که بر مردان این سرزمین گذشته تغییر کرده است. تغییر در هنر یک ملت بر اساس یک سری اصول و قواعد انجام می شود که خلاقیت یکی از مهمترین آنها است.
هنرمند با توجه به خلاقیت و ابتکار عمل و تجربه ای که دارد دست به خلق اثر می زند. اثر هنری خلق شده از همه لحاظ غیر قابل تکرار حتی توسط خود آن هنرمند است. چون یک اثر در لحظه با توجه به شرایط روحی و حسی آن فرد به وجود می آید.
هدف ما در این مقاله نشان دادن نقش خلاقیت و ایده پردازی در حفظ و احیای هنر و ارائه راهکارهایی برای پرورش خلاقیت کودکان در مدارس با یادگیری و استفاده از روش های یادگیری هنر می باشد.