سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره طهماسبی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
احمد اکبری دیباور – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

دراین نوشتار آثار مبتنیکه هوش تجاری BI=Business Intellegence بر تصمیمات عمده و کلان سازمانی دارد اشاره شدهاست و به عمده موارد قابل توجه در معماری هوش تجاری و مزایای آن به همراه نحوه برخورد و نوع پیاده سازی آن پرداخته شده است هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی براساس سرعت در تحلیل اطلاعات بهمنظور اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن مطرح شده است دراین مقاله دلایل لزوم استفاده با تشریح اهداف ان ضمن معرفی تکنیکهای عمومی مورد بررسی قرارگرفته است.