سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدیه السادات میرترابی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی- ترویج کشاورزی، مدرس مرکز آ

چکیده:

نظریه هوش سازمانی به دنبال آن است که با سنجش وضعیت هوشمندی سازمانها، تواناییها و ضعف های آنها را شناسایی و براساس نتایج بدست آمده، راهکارهای لازم را برای بهبود هوش سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد سازمان ارائه نماید. لازم به ذکر است که این مهم بدون بکارگیری مدیریت دانش و تبدیل شده به سازمان یادگیرنده اتفاق نمی افتد بنابراین این مقاله کوتاه با بررسی پیش نگاشته های قبلی بطور مختصر این مفاهیم را توضیح داده و به بررسی ارتباط آنها پرداخته است.