سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فهیمه پورقاضی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده:

این مقاله به دنبال بررسی مفهوم هوش سازمانی است برای بحث پیرامون هوش سازمانی از دیدگاه های مطرح شده و تحقیقات انجام شده نظیر تئوری گیدنز و مدلدلتری استفاده شدها ست هوش سازمانی درزمینه های زیادی از جمله یادگیری سازمانی خود تنظیمی مدیریتی و سنجش عملکرد سازمانی کاربرد دارد این مقاله بر نیاز به درکجامع تری از هوش درسازمان ها و توسعه هوش سازمانی تاکید می نماید و به مدیران کمک می کند تا هوش سازمانی را عملیاتی و ارزیابی نمایند