سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران

چکیده:

رشد روزافزو تعاملات و مبادلات بین المللی وناهمگونی نیروی کار توجه بسیاری از صاحبنظران مدیریت و کسب و کار را به شناسایی و تقویت قابلیتهایی که به حضور اثربخش درمحیطهای بسیار پیچیده و پویای جهانی بینجامد معطوف کرده است در میان این قابلیتها هوش فرهنگی مهمترین ابزاری است که می توان برای مواجهه مناسب با موقعیتهای چند فرهنگی به کار گرفت هوش فرهنگی کمک می کند با درک سریع و صحیح مولفه های فرهنگی مختلف رفتاری متناسب با هریک از آنها بروز دهیم دراین مقاله ضمن بررسی هوش فرهنگی در قالب ابعاد سه گانه شناختی ، رفتاری احساسی – انگیزشی ، الگویی ارایه می کنیم که می تواند در شناخت سبک رفتاری و شخصیتی مدیران از لحاظ قابلیتهای هوش فرهنگی مفید واقع شود ضمن انکه با تاکید بر اکتسابی بودن هوش فرهنگی گامهایی در راستای تقویت آن پیشنهاد می دهیم.