سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی، دانشگاه خوارزمی
محسن رضائی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده:

در این مطالعه بررسی هیدرواستراتیگرافی لایه های موجود در غرب دشت کرج جهت یافتن محل های مناسب بهره برداری از منابع آب زیرزمینی انجام گردیده است. از نقشه زمین شناسی کرج، نقشه های موجود هم مقاومت عرضی، هم ضخامت آبرفت، سنگ کف و گزارشات موجود استفاده گردیده است . بخش غربی دشت کرج ( منطقه کردان)، از شمال به کوههای شرقی- غربی البرز، از شرق به قسمت مرکزی دشت کرج و از جنوب به دشتهای هشتگرد و شهریار محصور است. از مقاطع عرضی عبوری بر کوهپایه های شمالی دشت برای شناخت کلی از منطقه استفاده شده است. با توجه به وجود یک مخروط افکنه بزرگ در منطقه کردان در شمال دشت تا جنوب شرق هشتگرد، با فاصله گرفتن از منشاء رسوبات، گرچه ضخامت زیاد میشود، اما آبدهی کاهش یافته و کیفیت این منابع نیز دستخوش تحول میگردد. نتایج با نقشه هم عمق سنگ بستر و هم مقاومت مقایسه شده و منطقه با شرایط مناسب بهره برداری انتخاب گردیده است. بخش میانه رسوبات مخروط افکنه در جنوب کردان شرایط بهینه را دارا می باشد.