سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میرعلی حمیم اسکویی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عیسی علی نژادطیبی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی سهند تبریز
یوسف شرقی – دکتری مهندسی معدن
امیر هاشم پور – کارشناسی ارشد مهندسی نفت

چکیده:

بدلیل هزینه های بالای حفر چاه ها جهت دستیابی مستقیم به اطلاعات مربوط به خواص پتروفیزیکی، داشتن روشهای جایگزین به منظور دستیابی به چنین اطلاعاتی از اهمیت خاصی برخوردار است. وارونسازی لرزه ای به عنوان یکی از این نوع روشها همواره مد نظر آارشناسان بوده است . اهمیت وارون سازی لرزه ای به علت استفاده از داده های مختلفی چون اطلاعات لرزه ای و اطلاعات نگاره چاه واطلاعات زمین شناسی است که باهم تلفیق شده و قدرت تفکیک و صحت مدل مخزن را بالا می برد . روش های مختلفی به منظور وارون سازی داده های لرزه ای وجود داردکه صرفنظر از جزئیات، هر روشبه دو بخش وارون سازی پیش از برانبارش و پس از برانبارش تقسیم می گردد. در این تحقیق، به عنوان مطالعه موردی داده های سه بعدی به همراه داده های چاه و افق های تفسیر شده یکی از میادینجنوب غربی ایران به عنوان اطلاعات ورودی بکارگرفته شده است و روش وارون سازی لرزه ای به روش باند محدود،(limited band inversion بر آن اعمال گردیده است. این روش وارون سازی جزء روشهای وارون سازی پس از برانبارشی می باشد. انتخاب این روش بعلت وارون سازی باند فرکانسی محدود یک الگوریتم وارون سازی بازگشتی کلاسیک میباشد که اثر موجک لرزه ای را حذف می کند .