سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد محمدی – مدرسان دانشکده معماری موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نور دانش شاهرود
حمید ابوالفضلی –
سیدمحسن موسوی – کارشناسی مهندسی معماری

چکیده:

اساس شکل گیری ایدئولوژی ها و تشکیلات فضایی دربوم های بیابانی مبتنی براندیشه های برگرفته از فرهنگ این مناطق بودها ست براین اساس نمادها و عناصری دربستر اجتماع شکل خواهند گرفت که برگرفته از جهان بینی و فرهنگ جامعه می باشد شناخت و ارزیابی معنای مستتر درکالبد همواره با بازشناسی مفاهیم نمادها درفرایندی تفکر محور صورت می پذیرد دراین میان عنصر را میتوان به عنوان الگویی کهن و مشترک درتمامی فرهنگهای جهانی جستجو کرد نور و فرایند نورانی شدن علاوه برتعریف و خوانایی فضایی درجهت رشد و تکامل انسان نقشی عمده و اساسی را برعهده دارد فرهنگی متاثر از نور فضاهای این اقلیم را تعریف می کند به آنها مکانیتی قابل تامل بخشیده و حتی برالگوهای رفتاری مردم تاثیر شگرفی نهاده است دراین مقاله سعی شده مقوله نمادگرایی درفضاهای معماری بوم های بیابانی از دیدگاه های مختلفی با تکیه برمرور متون دربستر مطالعات کتابخانه ای و منطق استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد.