سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یحیی تاجور – دانشجوی دکترای علوم باغبانی
رضا فتوحی قزوینی – استاد گروه باغبانی دانشگاه گیلان
یوسف حمیداوغلی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده:

تنش یخبندان جزء استرس محیطی بوده که به دلیل ایجادخسارت در مرکبات باعث محدودیت در کشت و توسعه این محصول شده است بنابراین شناخت این تنش و نحوه تاثیرگذاریآن برروی گیاهان دارای اهمیت است نمونه های مورد آزمون در این پژوهش برگ و میوه ارقام نارنگی کلمانتین و یونسی بوده که از موسسه تحقیقات مرکبات کشور تامین شده است برای براورد میزان خسارت شاخصهایی همچون نشت یونی، تخریب کلروفیل، رنگ برگ، میزان خسارت میوه و تاج درخت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایش بیانگر ان بوده که نارنگی یونسی در مقایسه با نارنگی کلمانتین نسبت به تنش یخبندان حساس تر بوده که باعث بروز علایم بیشتر خسارت در آن شده است.