سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد محمدعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عبدالحمید عزیزی – استادیار مهندسی مکاتیک،دانشگاه صنعتی،ایلام
صادق امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در حیطه جوشکاری فلزات سبک وزن استفاده از روش های سنتی جوشکاری منجر به عیوبی همچون تخلخل و حفره میشود که باعث افت خواص مکانیکی میگردد.علاوه بر این استفاده از گازهای محافظ در این فرایندها باعث پیچیدگی فرایند میشود.بنابراین برای این فلزات روش جدیدی به نام جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ابداع گردید.[ 1]جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی فرایند به ویژه آلومینیوم های سری 2000 ر 7000 استفاده میشود .اگر چه حرارت کم تولید شده در طولجوشکاری حالت جامد است که در آن از ابزار غیر مصرفی برای ایجاد اتصال بین مواد مختلفاین فرایند باعث ذوب فلز پایه نمیشود ولی سیکل حرارتی اعمالی روی نمونه سبب کاهش خواص مکانیکی ناحیه اتصال میشود.در این تحقیق برای افزایش استحکام کششی اتصال ایجاد شده بر روی آلیاژ آلومینیوم 2024-t6 در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی که در زیر آب انجام گرفت. انجام این فرایند درزیر آب به منظور خنک کاری و عملیات حرارتی همزمان میباشد.و این نمونه جوش با نمونه جوشکاری شده در هوا با شرایط جوشکاری یکسان مورد مقایسه قرار گرفت.پارامترهای اینتحقیق:سرعت دورانی، سرعت پیشروی،وجود خنککار و عدم وجود آن میباشد جنس ابزار استفاده شده در این تحقیق فولاد گرمکار H13 میباشد.نتایج حاصل نشان داد که نمونه های زیر آب نسبت به نمونه های جوشکاری شده در هوا دارای استحکام کششی بالاتری میباشد.