سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رقیه رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات،دانشگاه پیام نور قم، تهران، ایران
علی رضا جعفر زاده کوچکی – استادیار دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 19395-3697،تهران، ایران

چکیده:

موضوع زن و مقایسه ی آن با صنف مرد از دیرباز یکی از چالش برانگیز ترین مسائل به شمار می رود . زن و مرد به طور طبیعی تفاوت هایی با یکدیگر دارند ولی با این وجود در بعضی مسائل اصلی وجوه اشتراکی میان آن ها دیده می شود . از این رو این تحقیق با موضوع بررسی « وجوه اشتراک زن و مرد از منظر قرآن کریم» ارائه شده است و نشان می دهد که دیدگاه قؤآن نسبت به زنان متفاوت از مردان نیست . اما در طول تاریخ اسلامی، در برخورد با مباحث زنان و تفاوت های آنان با مردان ، دیدگاه های تفریطی به وجودآمد، ولی منطق قرآن در ارزش گذاری میان مرد و زن، در ریشه یابی و حل تعارضات دیدگاه ها و روایات پیرامون ارزش زن، کمک خواهدکرد تا در نظریات و روایات تحقیر آمیز نسبت به زنان، با اطمینان نظر بدهیم .