سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمزه حاجی – استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

چکیده:

یکی از دلایل اثبات رسالت هر پیامبری ارائه سند و مدرکی به نام «معجزه » دال بر خدایی بودن ماموریت وی می باشد . به همین منظور در طول تاریخ، انبیای الهی با نشان دادن معجزاتی به اذن خدا نبوت خود را اعلام و اثبات نموده اند . بر همین اساس پیامبر بزرگوار اسلام (ص) قرآن کریم را به عنوان معجزه خود معرفی نموده است . لذا معجزه بودن این کتاب آسمانی از همان دوران رسالت پیامبر (ص) تا کنون همواره موردتوجه دانشمندان بوده است . آنان به منظور پی بدن به رمز و راز این معجزه الهی تلاش های وافری انجام داده و معجزه بودن قؤآن را از جهات متعدد بررسی نموده اند . برخی یک وجه و عده ای وجوه مختلف را به عنوان اعجاز قرآن بیان داشته اند . در این مقاله سعی می شود وجود اعجاز قرآن از دیدگاه احمد مصطفی مراغی ، از دانشمندان معروف مصری و صاحب تفسیر المراغی ، مورد بررسی قرار گیرد .