سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کاوس میرعباس زاده – دانشکده فیزیک و علوم هسته ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
محسن شمس سولاری – دانشکده فیزیک و علوم هسته ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

ما با بکاربردن روش تابع چگالی ، حالت مقید شده اتم های He را روی سطح آزاد He ت وصیف می کنیم در این روش بااستفاده از تابع پتانسیل مؤثر و یک 3 4 معادله شبه شرودینگری خصوصیات این حالت مقید مشخص می شود ، در ادامه اثر ضخامت سطح He رابر انرژی He مقید شده، ورابطه آن با پهنای چاه پتانسیل مؤثر بحث شده است . البته مقدار انرژی اتم های مقید شده – 5K بدست آمد که یک اختلاف %10 با تجربه دارد