سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

پرویز امام زاده فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

بررسی تطبیقی ساختار آموزش عالی علوم سیاسی در دو کشور ای ران و آمریکا ملاحظات زیر را نشان می دهند: نظام آموزشی علوم سیاسی آمریکا ظاهری غیر متمرکز دارد , اما دانشکد ه ها و مراکز تحقیقاتی این کشور منظومه وار حول محور سیاست های دولت فدرال عمل می کنند. در ایران نظام آموزشی علوم سیاسی ظاهری تمرکز گرا دارد اما به شدت تح ت تأثیر دیدگا ه های مختلف دانشگاه ها و سلیقه های اساتید عمل م ی کند . در زمینه محتوای درسی ، در حال ی که علوم سیاسی در آمریکا تابع ملاحظات دقیق داده ای و ستانده ای ، مسئله محور و آماده برای حل مسائل داخلی جامعه خود است علوم سیاسی در ایران عرضه کننده دیدگاه های کلی و جهت گیری های عام است . درحالی که نوع درس ها وچگونگی برخورد اساتید و دانشجویان با آنها در آمریکا با منطقکنوکراسی ارزیابی می شوند، در ایران بیشتر به شیوه اداری و جهت حفظ ظاهر مطرح هستند.