سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فیاض قرایی – استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

متون و منابع اموزشی موجود در حوزه علوم انسانی به ویژه در حوزه ادیان در ایران نسبت به معیارهای جهانی بسیار اشفته و نابسامان هستند و از جنبه های مختلفی به نقد و بازنگری جدی نیاز دارند توجه به این جنبه ها می تواند راه را برای روزآمدی و کارامدی متون ادیانی در ا ینده هموار سازد متون و منابع در حوزه ادیان را میتوان با توجه به موارد زیر به روز و کارامد ساخت. یکی از ضعفهای مهم متون موجود در حوزه ادیان نداشتن ساختار و چهارچوبی روشمند و مبنایی منطقی برای تقسیم و تبویب و ترتیب مطالب است ساختار و چهارچوب سامان مند ضروری ترین شرط برای هر متنی به ویژه متن اموزشی است. بنابراین ارائه مطالب هر کتابی باید درچهارچوبی روشمند باشد و مطالب آن با ارتباط منطقی و به طور منظم مطرح شوند که خواننده در پایان حیران و سرگردان نماند