سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هوشنگ مرادی گبلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
فیروز رضی زاده – استادیار دانشگاه آزاداهر
یوسف ستارزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

هدف ازتزریق درپی سد جلوگیری ازنشت و آببندی زیرسد است برای بررسی لزوم استفاده ازتزریق معمولا ازمایشات لوژان انجام میگیرد دراین مقاله ویژگیهای نفوذپذیری و تزریق پذیری ساختگاه سدیامچی درفاصله 25کیلومتری جنوب غربی شهراردبیل مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاصل از ازمایشهای صورت گرفته درجناحین و محل ساختگاه نشانگر تزریق پذیری خوب ساختگاه سد یامچی بوده که تکیه گاه ه و پی سدیامچی بروی نهشته های مارنی ماسه سنگی و توفهای نئوژن بالایی خواهد بود که فرسایشپذیری و کمی مقاومت اند درتوضیح نفوذپذیری توده سنگها و توده خاکهای جایگاه سدیامچی مشخص گردید که بطور کلی سنگ کف و مخزن نفوذپذیری کمی دارد بنابراین آب بند است و هیچ نکته نگرانی زایی وجود ندارد براساس شرایط ساختگاه و نفوذپذیری سنگ پی معیار خاتمه عملیات تزریق درهرقطعه آبگذاری 3تا5 لوژن درنظر گرفتهشده است.