مقاله وکیل در قلمرو عدالت کیفری: بنیان ها و کارکردها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش نامه حقوق کیفری از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: وکیل در قلمرو عدالت کیفری: بنیان ها و کارکردها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وکیل
مقاله عدالت کیفری
مقاله جرم شناسی
مقاله سیاست جنایی
مقاله حقوق بشر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیازپور امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وکیل یکی از اصلی ترین کارگزاران عدالت کیفری است که می تواند به شکل های مختلف در گستره عدالت کیفری تاثیرگذار باشد. شناسایی حضور و مداخله وکیل در این قلمرو، دارای بنیان های حقوق بشری، جرم شناسانه و سیاست جنایی است که هر یک از منظر ویژه ای آن را توجیه می کنند. وکیل در این عرصه دارای کارکردهایی است که تاثیرگذاری بر روی سیاست جنایی تقنینی و قضایی، آموزش به موکل، دفاع از حقوق موکل در جهت دادرسی منصفانه، برقراری سازش میان طرفین دعوای کیفری و فراهم ساختن زمینه مصالحه موکل با مقام های قضایی از جمله بارزترین آن ها به شمار می روند. در این نوشتار در دو قسمت از بنیان های مداخله وکیل در قلمرو عدالت کیفری (۱) و کارکرد های وکیل در این پهنه (۲) سخن به میان می آید.