سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حمید شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز، ایران

چکیده:

یکی از موضوع های اساسی در نظام سیاسی ایران که مورد توجه ویژه قانونگذار اساسی قرار گرفته است ، بحث ولابت فقیه می باشد . قانون اساسی به عنوان ستون جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به شرایط ، تکالیف و اختیارات ولی فقیه پرداخته است . با توجه به انیکه در مورد ولابتفقیه نظرات متعددی وجوددارد، در این مقاله نحست دو نظر (ولایت مطلقه فقیهان و ولایت مقیده فقیه ) که کاربردی تر از بقیه نظریه ها می باشد به طور اجمال مورد بررسی قرار گرفته است . سپس بررسی وظایف و تکالیف رهبری در قانون اساسی و تعاملاتی که با سایر نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی ایران دارد . به طور مفصل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در پایان به تحلیل اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی پرداخته شده است .