سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدنقی پاداشت دهکایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
رضا علی پور – ایستگاه تحقیقات کل و گیاهان زینتی لاهیجان

چکیده:

سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) و همیشک (Danae racemosa)متعلق به خانواده سوسنی ها (Liliaceae) بوده و بطور طبیعی (Endemic) در مناطق شمالی شامل استانها یگیلان مازندران گلستان و اردبیل رشد می کنند. هدف از این مطالعه تعیین ویژگی های جوانه زنی وانواع خفتگی در این دو گیاه بود. بنابراین بذرهای این دو گیاه با دماها و در زمانهای مختلف تیمار شدند. جوانه زنی بذر گیاه سوسن چلچراغ در دمای ثابت 17 و 14 درجه سانتی گراد تسریع شد و در دمای ثابت 29 و 26 درجه مهار شد و خفتگی ثانویه یا گرما خفتگی مشاهده شد. پس از اینکه سوخک ها و ریشه ها تشکیل شدند خفتگی رولپه ای موجب شد که برگ ظاهر نشود. وقتی که سوخک های بذری در دمای5-3 درجه به مدت 12 هفته تیمار(سرمادهی مرطوب) شدند، بالاترین درصد سبز شدن سوخک های بذری در دمای ثابت 20 درجه ثبت شد. جوانه زنی در گیاه همیشک در دمای 25 درجه به شدت کاهش یافت و خفتگی ثانویه یا گرما خفتگی را نشان داد. بهترین جوانه زنی بذر در دمای 20 درجه رخ داد. پس از جوانه زنی بذر ( وقتی که ریشه چی و جوانه برگ ظاهر شد) ظهور برگ مهار شد و خفتگی رولپه مشاهده شد. سرمادهی مرطوب به مدت 10 هفته در دمای5-3 درجه و به دنبال آن جوانه زنی در دمای 20 یا 15 درجه بهترین شرایط را برای ظهور یک برگ مهیا نمود.