سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالحسن شیرمحمدی – دانشگاه جامع امام حسین – گروه فیزیک
سیداحمد پورهاشمی –
هادی آفتابسوار –
علی اکبر رضایی –

چکیده:

دراین مقاله ساخت و بررسی خواص نوری شیشه سرامیک های اکسی فسفو کلرایدی آلائیده شده با یونهای Nd3+ گزارش شده است ساخت شیشه پایه بروش ذوب کوره ای و لایه نشانی سریع موردتوجه قرارگرفت سپس نمونه های نانوشیشه سرامیکی تولید شد شیشه سرامیک آلائیده به یونهای Nd3+ با استفادها ز بازپخت مجدد شیشه دردمای 560 درجه سانتیگراد و بهمدت 2 ساعت بدست آمد. ویژگیهای ساختاری و طیفی نمونه ها با روشهای DTA :XRD و طیف سنجی جذب و گسیل مورد بررسی قرارگرفت.