سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی برزگری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه دامغان
رضا ظهیری – دکتری بلورشناسی و کانی شناسی از دانشگاه وین اتریش- استادیار دانشگاه دا
علی اکبر حسن نژاد – دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه شیراز- استادیار دانشگاه دامغان

چکیده:

اسکارن کوه گبر ی رفسنجان، در ک یلومتر ٥٧ جاده ی کرمان -رفسنجان، واقع شده است . نفوذ یک استوک گرانیتی با ترکیب گرانیتی تا آلکالی گرانیت در سنگه ای آهک ی کرتاسه فوقا نی و کنگلومر ایپلیژنتیک پالئوسن زیرین موجب ایجاد یک مجموعه اسکارن کالکسیلیکاتی آهندار شده است. در این اسکارن رگههایی از کوارتز درشت بلور شفاف وجود دارد که بعض ی از بلورها نوع ی از منطقهبندی رشدی (روی هم رشدی) از خود نشان میدهند . این روی هم رشدی حاکی از تشکیل کوارتز طی چند مرحله میباشد. به منظور شناسایی خصوصیات سیال کانهساز، مطالعه سیالات درگیر در این- بلورها انجام گرفت. چهار نوع میانبار از نظر فازی در کوارتزهای این اسکارن مشخص شده که شامل: ١ دو فازی غنی از مایع٢- سه فازی مایع- گاز- جامد، ٣- چهار فاز ی(L- V- S1- S2و دو فاز ی جامد – مایع، میباشد