سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدکامران مؤیدی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک
محمد سلیمان نژاد – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک،
محمد نوروزی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک

چکیده:

در این مقاله پس از بدست آوردن هامیلتونی کوانتومی برای یک ذرة نقطهای جرمدار واقع در یک میدان نیروی ناپایستار درجه دوم از سرعت روشی کلی برای بدست آوردن طیف و ویژه توابع این هامیلتونی ارائه میشود . در ادامه با ذکر یک مثال نشان میدهیم که چگونه میتوان طیف انرژی و تابع موج را برای سیستم گفته شده بصورت دقیق محاسبه کرد