سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اردلان آرمین – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، کمیته مکان یابی رصد خانه ملی ایران ( پایگا
سحر بصیری اصفهانی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

نورسنجی توسط CCD روش نوینی است که امروزه بطور نسبتا گسترده ای در اندازه گیری های نجومی مورد استفاده قرار می گیرد . نورسنج های مبتنی بر فناوری CCD امروزه می توانند جایگزین نورسنج های فتوالکتریک باشند . این نورسنج ها مزیت های متعددی نسبت به نورسنج های قتوالکتریک دارند . به عنوان مثال اندازهگیری نور پس زمینه آسمان، ستاره ی مقایسه و ستاره اصلی می توانند بطور همزمان انجام شوند که علاوه بر صرف جویی در وقت باعث افزایش دقت و عدم نیاز به سیستم ردیابی دقیق می گردد . در اندازه گیری های انجام شده توسط CCD ، پاسخ CCD به شدت های متفاوت خطی در نظر گرفته می شود . در حالت اشباع به دلیل سرریز شدن از پیکسل های مجاور، پاسخ خطی نیست . عکس برداری از ستارگان مختلف بگونه ای که هیچ پیکسلی اشباع نشود کاری دشوار است . به ویژه در مورد اجرام پر نور ناگزیر پیکسل ها اشباع خواهند شد . در این مقاله سعی شده است اثرات غیر خطی اشباع شناسایی شوند . منحنی حساسیت شدتی دوربین پیشرفته ی SBIG ST6 با انجام رصد های مختلف و انجام محاسبات توسط نگارندگان محاسبه شده و همانگونه که ملاحظه خواهد شد این منحنی خطی نیست . طی راه حل ارائه شده دراین مقاله می توان اثر شدت نور ستاره و همچنین زمان نوردهی را بر اندازه گیری ها کاهش داد . کلیه محاسبات در محیط نرم افزار MathLab 6.5انجام شده اند.