سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا شعبانی – دانشگاه علوم پایه زنجان
تاماس آنگر – دانشکده فیزیک نظری، دانشگاه صنعتی بوداپست، مجارستان
یانوش کرتس – دانشکده فیزیک نظری، دانشگاه صنعتی بوداپست، مجارستان

چکیده:

پاسخ مکانیکی یک سیستم دو بعدی همگن از ذرات دانه ای صلب دارای اصطکاک، به یک اختلال نیروی نقطه ای، به وسیلۀ شبیه سازی های دینامیک تماسی (Contact Dynamics ) مورد مطالعه قرار گرفته است. در صورتیکه نیروی اختلالی از یک حد آستانه بیشتر شود، ساختار تعادلی میشکند. این آستانه به ساختار تماسی موضعی و نیز نیروهای بین ذرهای بستگی دارد. میدان جابجایی ایجاد شده، با دور شدن از نقطۀ مختل شده بصورت توانی کاهش مییابد. نمای این کاهش و نیز نیروی بحرانی،وابستگی غیر یکنوا به اصطکاک نشان میدهند. نتایج ما این ایده را تأیید میکنند که سیستمهایی با تعداد پیکربندیهای مجاز بیشتر، در مقابل اختلالات خارجی پایدارترند.