سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کبری بادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانش
علی سلطانی – استادیار اکولوژی و جنگلشناسی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه

چکیده:

امروزه با توجه به افزایش تکنولوژی آلودگی هوا روز به روز، در محیط زیست بیشتر شده است. یکی از موثر وکم خرج ترین راههای شناسایی و ردیابی آلودهکنندگان، استفاده از زیست ردیابیهای زیستی است. همیشه اینسوال مطرح است که توانایی جذب مواد آلاینده توسط درختان چه میزان است و تا چه حد این گیاهان در برابر آلودگی ها بردبار هستند طبق بررسی که در مجتمع فولاد مبارکه بر روی فلزات سنگین مس و آهن انجام شددر دو گونه توت و اقاقیا نتایج نشان داد که گونه توت توانایی پالایش بیشتری در جذب این دو فلز نسبت به اقاقیا از خود نشان میدهد. و از بین اندامهای مورد بررسی برگ نسبت به سایر اندامها توانایی جذب بیشتری ازخود نشان داد. گونه توت بعنوان گونه پیش انباشته مس و آهن، به دلیل آبدوست بودن نسبت به اقاقیا در این مقاله معرفی شده است