سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا مرتضوی – پژوهشگاه نیرو
امیرعلی رحیم پورشایان – پژوهشگاه نیرو
مسعود عسگری – دانشگاه صنعتی شریف
زیارتعلی نعمتی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ساختمان وریستورهای اکسید روی از سه فاز اکسید روی، فاز غنی از اکسید بیسموت و اسپینل تشکیل شده است . اکسید بیسموت به عنوان عامل اصلی ایجاد خواص وریستوری در این نوع سرامیک الکتریکی مطرح است که پایداری خواص الکتریکی نیز تحت تأثیر آن قرار دارد . اکسید بیسموت دارای چهار نوع آلوتروپی α ، β، γ و δ می باشد که بسته به نوع فاز بوجود
آمده خواص الکتریکی و بویژه پایداری آن می تواند تحت تأثیر قرار گیرد . از بین چهار آلوتروپی فوق الذکر سه نوع آن یعنی α ،δ و β تدریجی خواص الکتریکی طی مدت زمان نسبتاً کوتاهی می گردد لیکن با فراهم نمودن شرایط لازم به ۲ منجر به تنزلصورت سیکل عملیات حرارتی مناسب می توان نوع γ آن را بوجود آورد که با شکل گیری آن خواص الکتریکی تثبیت می گردد .
با انجام فرآیند آنیل در دمای ۶۰۰ °C برای مدت ۲ ساعت می توان به این مهم دست یافت که نتایج بدست آمده از آزمایش پیرسازی ۳ مؤید این مطلب می باشد .