سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جمشید خاکپور – دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج

چکیده:

مجموعه فرهنگی را می توان مکانی برای تجمع جوانان و تحقیق و مبادله اطلاعات فرهنگی و هنری و ادبی، به طورکلی جایگاهی رفیع، برای ارتقاء سطح فرهنگی و علم و دانش توده جوان دانست. اهداف یک مجموعه فرهنگی درسه قسمت اهداف پژوهشی، اهداف اطلاع رسانی تخصصی واهداف آموزشهای تخصصی خلاصه می شود،که همه اهداف اجتماعی است.بازسازی صحیح رفتارها و روابط اجتماعی با مطالعات کتابخانه ائی و میدانی صورت می گیرد. روش متداول درتحقیقات فرهنگی – اجتماعی مطالعه میدانی است، ودر این روش با وارد شدن به جامعه مورد نظر با ابزار خاص خود به سنجش رفتارهاو روابط اجتماعی می پردازیم. در این روش بایستی نکات ،مسایل،مواد و پدیده هائی که شناخته نشده ولی با ارزش و اهمیت هستند مورد بررسی قرار گیرند.در این پژوهش به بررسی زندگی ،تاریخ،اندیشه ها عقاید،و شیوه های کارو روش های زیست،اعتقادات،آداب و رسوم وسنتها پرداخته می شود. آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شده است و با عنوان پایداری اجتماعی از آن نام برده می شود، در واقع بخش غیر کالبدی معماری پایدار است که اهداف اجتماعی را دنبال می کند و بطور کلی می تواند در برگیرنده مسئولیت شخصی (فرهنگی – اجتماعی )،رفاه و شادی، مشارکت دموکراتیک و تعامن باشد در این پروژه سعی در این است که ارتباط دو سوی و مثبتی میان معماری و رفتارهای فرهنگی – اجتماعی ایجاد کرد ،تا بتوان در طراحی مجتمع فرهنگی کیفیت غیر کالبدی معماری را بالا برد