سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمانه لرکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
زهره سعادتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشکده علوم گروه شیمی
مجتبی لرکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شیمی

چکیده:

بتالاکتوگلوبولین عمده ترین پروتئین موجود در اب پنیر شیر بیشتر پستانداران است دراین پژوهش غیرطبیعی شدن حرارتی بتالاکتوگلوبولین در غیاب و در حضور غلظتهای مختلف تری هالوز، سوربیتول و گلوکز با استفاده از اندازه گیری میزان جذب محلول پروتئین در طول موج ۲۹۳ نانومتر برحسب تابعی از درجه حرارت انجام شده است.