سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر محمدیها – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی
امیر ریوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی
احسان تقی زاده – کارشناس ارشد هواشناسی
محمدرضا محمدپورپنچاه – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی

چکیده:

در سالهای اخیر فراوانی توفان گردوخاک رو به افزایش است توفان گردوخاک می تواند تغییرات اقلیمی را تحت تاثیر قرار دهد و خسارتهای فراوانی را به مردم وارد نماید. لذا پایش دقیق این پدیده ضروری است دراین مقاله یکتوفان گردوخاک که در تاریخ 12 تیر 88 3 جولای 2009 رخ داده پایش شده است با استفاده از فناوری سنجش از دور تصاویر ماهواره MODIS نحوه گسترش و مسیر حرکت این توفان به خوبی مشخص شده است بررسی ها نشان میدهد که گردوخاک حاصله در تاریخ ذکر شده از بیابانهای عراق سرچشمه گرفته و باعبور ازمناطق غرب ایران تمامی نیمه غربی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است تاثیر ارتفاعات زاگرس در غرب و خلیج فارس در جنوب کشور به ترتیب به صورت تغییر مسیر و جذب این توفان دیده می شود همچنین ارتفاع پایین شکل گیری این توفان نسبت به ارتفاع ابرها به خوبی در تصاویر سنجنده MODIS قابل مشاهده است.