سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی فصیحی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
مهدی رضایی – گروه فیزیک دانشگاه تبریز، تبریز
محسن اکبری – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
بابک زارع – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

در این کار ما مجموعه جدیدی از هامیلتونیهای غیر هرمیتی شبه حل پذیر یک بعدی را با استفاده از جبرهای Su(2) گروه (D-Algeras) D معرفی می کنیم. این هامیلتونیهای شبه حل پذیر علیرغم غیر هرمیتی بودن دارای طیف حقیقی یا جفت – جفت مزدوج می باشند