سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خدابخش آخوندی – کارشناس ارشد مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی
محمد رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن حاجی امین شیرازی – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مشکلات سوختن زغالسنگ، انتشار گوگرد به عنوان یک عنصر آلاینده و مضر به اتمسفر میباشد . به نظر می رسد که بهترین روش محدود کردن اکسیدهای گوگرد منتشر شده به اتمسفر، کاهش مقدار گوگرد موجود در زغالسنگ قبل از احتراق میباشد . تکنیکهای بکار گرفته شده جهت رسیدن به این هدف عبارتند از : روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی . فرآیندهای بیولوژیکی بر پایه کاهش ترکیبات گوگردی توسط میکروارگانیسمها، نسبت به فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی مرسوم، دارای مزایای بیشتری هستند . این فرآیندها تحت شرایط آرام، بدون محصولات واکنشی مضر اجـرا میشوند و ارزش زغالسنگ را تحت تأثیر قرار نمیدهند . در این مقاله پتانسیل روش گوگردزدائی میکروبی، جهت حذف گوگرد موجود در زغال – سنگ منطقه پروده طبس و به منظور جلوگیری از انتشار اکسیدهای گوگرد به جو قبل از سوختن زغالسنگ مورد بررسی قرار گرفته است که حدود ۸۹ درصد گوگرد پیریتی موجود در زغالسنگ در حضور باکتریهای خالص و ترکیبی حذف گردیده است .