سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام قلی زاده – کارشناس هواشناسی – مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان گیلان
عبدالجبار چوگان – کارشناس هواشناسی – مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان گیلان

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی میزان برخورداری منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد از انرژی باد به عنوان یک پارامتر کلیدی جهت استحصال انرژی برق بادی می باشد، بدین منظور ابتدا داده های ساعتی سرعت و جهت باد طی دوره آماری گردآوری، سپس با بهره گیری از نرم افزار های موجود، گلباد سالانه، نمودارهای سرعت، توزیعهای آماری حاکم و در نهایت چگالی انرژی باد منطق ه فوق برآورد گردید . نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به وضعیت کمی و کیفی بادها امکان تولید انرژی با استفاده از توربینهای بادی کوچک در منطقه مقرون به صرفه اقتصادی است.