سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه کاشانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون، دانشگاه شهید چمران اهوا
مصطفی کیانی ده کیانی – استادیار، گروه مهندسی مکانیک ماشنهای کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه با توجه به مشکلات زیست محیطی سوخت های فسیلی و محدود بودن منابع این سوختها، استفاده از سوخت هایتجدیدپذیر که سازگاری بهتری با محیط زیست داشته، مورد توجه جدی کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفته است. یکی ازمهمترین این سوخت های تجدیدپذیر، سوخت بیودیزل است که از روغنهای گیاهی و جانوری مختلفی استخراج می شود.یکی از گیاهان مطرح و مناسب، جهت تولید سوخت بیودیزل گیاه جاتروفا است. این گیاه با شرایط آب و هوایی و اکولوژیکیبرخی مناطق ایران از جمله استان خوزستان سازگاری دارد. در این مقاله پتانسیل کاشت گیاه جاتروفا به منظور بیابان زدایی وتولید بیودیزل، پس از بررسی اجمالی مشخصات این گیاه، در استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشانداد که 12 شهرستان با احداث شبکه ی آبیاری، مستعد کاشت این گیاه می باشند.