سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهیل درفشی بیگوند – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه رازی- کرمانشاه ایران
حمدی عبدی – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه رازی- کرمانشاه- ایران

چکیده:

شبکه هوشمند الکتریکی که از انتقال دو سویه توان الکتریکی و اطلاعات جهت ایجاد یک سیستم کنترل اتوماتیک تحویل انرژی بهره می برد، سبب بروز تغیراتی اساسی در مفاهیم مرسوم سیستم قدرت شده است. زیرساخت های اندازه گیری، کنترلی و ارتباطی در این شبکه، اپراتور مستقل سیستم را قادر به مدیریت میزان تقاضای بارها می نماید. پخش بار بهینه به عنوان یکی از محاسبات پایه ای سیستم های قدرت، مقوله مهمی در مطالعات سیستم های نوین الکتریکی است که روش های مختلفی برای حل آن پیشنهاد شده است. در این مقاله، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر تابع لاگرانژ بر مبنای مدلسازی تابع رفاه اجتماعی و مشروط به ارضای همه ی قیود حاکم بر سیستم قدرت ارائه شده است. روش تشریح شده بر سیتم قدرت 30 شینه IEEE با اعمال شرایط بهره برداری مختلف شبیه سازی شده و پارامترهای مختلفی مانند حداقل ولتاژ شین ها، تلفات توان اکتیو در خطوط انتقال و نیز حداکثر توان اکتیو عبوی در عین حفظ قیمت رقابتی بازار با نتایج بدست آمده از روش های بهینه سازی مرسوم و پخش بار بهینه هوشمند مانند بهینه سازی ازدحام ذرات، مقایسه و صحت و همگرایی روش گفته شده تشریح شده است.