سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کریم شعربافی – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز
علی سجادی – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

بارهای غیر خطی دارای مشخصه های v−i غیرخطی هستند و زمانی که در شبکه قرار می گیرند، هارمونیکهایی را ایجاد می کنند که موجب ایجاد اعوجاج در شکل موج ولتاژ و جریان می گردند . مبدلهای الکترونیک قدرت که به دلایل مختلفی همچون انتقال توان به صورت DC ، افزایش قابلیت اطمینان، کیفیت توان و اهداف دیگری همچون کنترل در شبکه های قدرت امروزه به صورت گسترده به کار برده می شوند، از المانهای غیرخطی تشکیل شده اند و این المانها باعث رفتار غیرخطی مبدل می گردند . لذا مبدل به عنوان یک منبع هارمونیکی در شبکه عمل می کند و این هارمونیکهای تزریق شده به شبکه اعم از ولتاژ یا جریان باعث افتهای اضافی در روی سایر اجزاء شبکه می گردد . در مطالعات پخش بار، بارهای متصل به شینها در هر تکرار ثابت فرض شده و روشهای پخش بار اجرا می گردد، ولی در یک مبدل به دلیل تغییرات ولتاژ طرفAC در هر تکرار پخش بار مقادیر جریان و توان طرف دیگر مبدل، تغییرات قابل ملاحظه ای می کند که در صورت ثابتفرض کردن توان مبدل بعد از انجام پخش بار نتایج معتبری حاصل نمی شود . در بررسی انجام شده، پخش بار برای یک سیستم قدرت شامل لینک DC با در نظر گرفتن رفتار مبدل ها، تحت اهداف کنترل مختلف، انجام گرفته است و ولتاژهای نقاط مختلف سیستم قدرت بدست آمده است . حال با توجه به اینکه تزریق هارمونیک به شبکه باعث اتلاف بیشتر توان بر روی اجزاء شبکه می گردد، مدل هارمونیکی برای هر یک از المانهای شبکه همچون بار، ترانس و غیره در نظر گرفته شده و پخش بار هارمونیکی مربوطه انجام گرفته است .