سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسیم فخاری زاده – کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:

رنگ یکی از مدرکات بصری است و ابعاد مختلف پدیدار رنگ در تمام شاخه های علوم تجری و اسلامی مورد توجه بوده است از جمله در فلسفه اسلامی و هم در حکمت اسلامی نیز مورد بحث قرار گرفته است. و محققان و حکما و عرفای شیعه بسیاری به نظریه پردازی در این زمینه پرداخته اند. در این – میان جلوه رنگ از منظر حکمت اسلامی و آرا متفکر شیعه، شیخ محمد کریم خان کرمانی 5221 5211 هجری قمری نظر این نوشتار را به خود جلب کرد تا بر اساس دیدگاه هانری کربن فیلسوف و شرق شناس فرانسوی به بررسی نظریه حکیم کرمانی بپردازیم. وی جانشین شیخ احمد احسائی بوده که مکتب شیخیه نیز نام خود را از اوگرفته است و او را برحسب نظریه اش درباره رنگ ها، گوته ایرانی نیز می نامند. از سوالات این پژوهش بررسی آرای کرمانی درباره ی مفهوم رنگ و جایگاه و رابطه آن با حکمت اسلامی و شیعی میباشد تا از این طریق به اهداف این نوشتار که کشف موضوعات مبنایی برای نظریه شیخ کرمانی و رابطه آن با عوالم و عناصر اربعه از دیدگاه وی و تفاوت با آرای حکیمان اسلامی است نائل شویم. دراین راستا محقق از روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی بهره برده است. نتیجه – بررسی ها حاکی از آن است که به کمک این نظریه رابطه میان نور و رنگ را می توان در قالب رابطه میان رب و مربوب درک کرد