مقاله پراکنش و ساختار جامعه سخت پوستان مزوزئوپلانکتونی تالاب حنا، استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۴۳ تا ۴۵۹ منتشر شده است.
نام: پراکنش و ساختار جامعه سخت پوستان مزوزئوپلانکتونی تالاب حنا، استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکنش و ساختار جامعه
مقاله کپه پودا
مقاله کلادوسرا
مقاله مزوزئوپلانکتون
مقاله تالاب حنا
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادیان امیدوار
جناب آقای / سرکار خانم: کولیوند سارا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی درچه عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی صوفیانی نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پراکنش و ساختار جامعه سخت پوستان مزوزئوپلانکتونی تالاب حنا در استان اصفهان در طی چهار فصل مختلف بررسی شد میانگین فصلی دمای آب، اکسیژن محلول،نیترات و فسفات محلول به ترتیب ۱۴٫۷۹، ۸٫۰۱، ۱٫۱۸ درجه سانتی گراد و ۰٫۰۵ میلی گرم بر لیتردر بهار، ۲۰٫۶۵، ۷٫۴۶، ۲٫۲۶ درجه سانتی گراد و ۱٫۲۰ میلی گرم بر لیتر در تابستان، ۱۱٫۳۳، ۷٫۹۴، ۱٫۸۹ درجه سانتی گراد و ۰٫۶۷ میلی گرم بر لیتر در پاییز و ۵٫۳۴، ۹٫۷۳، ۵٫۲۷ درجه سانتی گراد و ۰٫۰۳ میلی گرم بر لیتر در زمستان بود. فیتوپلانکتونهای غالب از جنسهایStrastrum ، Gonium،Chlorella وAphanothece با بیش ترین فراوانی در تمام فصول نمونه برداری در تالاب وجود دارند کلروفیتا (Chlorophyta) با بیش ترین فراوانی و به دنبال آن جلبک های سبز-آبی (Cyanophceae) در تالاب حضور داشتند. فراوانی نسبی (درصد) آنتن منشعب ها دامنه ای از ۲۷٫۲ در تابستان تا ۷۴٫۳ در بهار داشت در حالی که پاروپایان دامنه ای از ۲۵٫۶ در بهار تا ۷۲٫۷ در پائیز بود. آنتن منشعب ها شامل گونه های Daphnia longispina،Daphniadubia ،pulex ، Ceriodaphnia sp.، Moina sp.، Moina macrocopa  و Bosmina sp. پاروپایان غالب Daphnia شاملApocyclops procerus ،Acanthocyclops sp. ، Microcyclops varicans، Allocyclops sp.، Diacyclops bicuspidatus و Macrocyclops albidus بود. زیست توده خشک زئوپلانکتونِی دامنه ای از ۰٫۱ تا ۲۸٫۹ میلی گرم بر مترمکعب داشت. اگرچه آنتن منشعب ها گروه عمده مزوزئوپلانکتونها را تشکیل داد اما (پاروپایان) شامل ناپلیوس و کپه پودید ها (عمدتا) در تمام ایستگاه های نمونه برداری بود. گونه D. longispina معمول ترین گونه در تمام ایستگاه ها و فصول، به استثناء زمستان، بود و جنس Bosmina چرخه زندگی کوتاهی داشت و در زمستان بندرت حضور داشت. تالاب حنا شرایط یوتروف دارد و برداشت زیست توده مزوزئوپلانکتونی میتواند سبب مناسب شدن محیط زیست پلانکتونیک برای کلونی شدن موجودات پلانکتونی آبی شود.