سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا زنگنه راد – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی معدن ،متالوژی و نفت-دانشگاه ص
نادر پروین – استادیار
زهرا مصحفی – مربی
محمد مهدی هادوی – محقق، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی

چکیده:

اکسیداسیون سطحی پودرهای مس، سبب کاهش عمر انبارداری و نیز پایین امدن کیفیت پودر شده که عموما لایه اکسیدی در حین پروسه تولید برروی سطح پودرها تشکیل می گردد. دراین تحقیق از پودر مس اتمیزه تولید شده در واحدهای صنعتی داخل کشور استفاده شده است هدف زدایش اکسیدهای سطحی و پس از آن تثبیت شیمیایی پودر خاص بدست امده جهت بالا بردن مقاومت به خوردگی آن در حین انبارداری و نگهداری پودر است. با تغییر پارامترهای چون غلظت اسید موجوددر محلول درجه حرارت و زمان و با طیف سنجی اسپکتر و فتومتری محلول بدست آمده در ازمایش اسیدشویی سعی شده است با پرداخت سطحی پودر بدو ن اکسید با کیفیت بالا بدست آید.