سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا صفارپور – مهندسین مشاور قدس نیرو
فریدون عزیزی ثالث – مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

طراحی سیستم برق رسانی چدید، اصلاح سیستم موجود و به کارگیری اطلاعات در مدیریت، کار روزمره مهندسین و کارشناسان شرکت های توزیع است. هر بار که این وظایف با دست و به صورت غیرخودکار انجام بگیرد احتمال زیادی دارد که کار طراحی به غیر استاندارد پر هزینه، بیش از حد لازم یا کمتر انجام بگیرد. برای جلوگیری از این مشکلات می توان از پایگاه اطلاعاتی عادی و گرافیکی استفاده کرد و بعدا محاسبات لازم را با کمک روشهای بهینه ساز مانند تحقیق در عملیات یا CAD انجام داد. متاسفانه با وارد شدن اطلاعات فضایی مانند نقشه های جغرافیایی به سیستم طراحی، که در ابتدا بدون معنی صریح هستند، کار طراحی صحیح بسیار پیچیده و مشکل می شود. برای کاربرد نقشه ها در پایگاه اطلاعات جغرافیایی شبکه توزیع نیاز به پردازش اطلاعات نقشه برای معنی و مفهوم دار کردن آن از یک سو و از سوی دیگر کاهش حجم اطلاعات است. مقاله حاضر دیدی اصولی را به روش جدید، برای پردازش نقشه های جغرافیایی و کاربرد آنها در محاسبات، با دادن ماهیت ریاضی به اطلاعات جغرافیایی معرفی می کند. چگونگی کار در یک مثال از شهر بندرعباس نشان داده شده است.