سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هانی صالحی سیچانی – دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی برنجکوب – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی فانیان – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با گسترش استفاده از شبکههای بیسیم سلولی، برقراری امنیت در این شبکهها به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. شبکهGSMکه نمونهای پر کاربرد از شبکههای بیسیم سلولی است، دارای نقاط ضعف زیادی در مسائل امنیتی میباشد. از جمله این مشکلات امنیتی میتوان به احراز اصالت یکطرفه در این شبکه اشاره نمود که در روند احراز اصالت، تنها دستگاه موبایل برای شبکه احراز اصالت میشود. همچنین در این پروتکل، پهنای باند شبکه بر اثر ترافیک پیامهای کنترلی مربوط به احراز اصالت، به هدر رفته و باعث افزایش زمان برقراری تماس میگردد. در این مقاله ابتدا امنیت شبکهGSMبه طور اجمال بررسی شده است و پساز آن راهکاری ارائه خواهد شد که در آن نه تنها احراز اصالت دوطرفه امکان پذیر میشود، بلکه زمان برقراری تماس و پهنای باند مصرفی شبکه هم کاهش مییابد.