سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانی صالحی سیچانی – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی فانیان – دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی برنجکوب – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

احراز اصالت و مدیریت کلید یکی از مسائل مهم در طراحی و توسعه شبکههای حسگر امن میباشد. استفاده از شبکههای حسگری که در آن تمامی گرهها دارای سطح مدیریتی و توان پردازشی یکسانی هستند، باعث پایین آمدن کارایی شبکه میشود. با استفاده از شبکههای حسگر سلسلهمراتبی میتوان کارایی شبکه را چه در پروتکلهای مسیریابی و چه از لحاظ امنیتی افزایش داد. ازآنجا که فرایند احراز اصالت و برقراری کلید به عنوان اساسیترین رکن برقراری امنیت در شبکه است، این الگوریتمها بایستی به نحوی در شبکه طراحی و پیاده سازی شوند که کمترین بار محاسباتی و پردازشی را بر گرهها تحمیل نمایند. در این مقاله برای احراز اصالت گرههای دارای توان بالا به گرههای شبکه حسگر، نوعی گواهی بر مبنای الگوریتم رمزمتقارن و پروتکل تسلا پیشنهاد میگردد که در عین حالی که دارای کمترین بار محاسباتی بر روی گرهها است، پیامهای کنترلی کمی را نیز بر روی شبکه تحمیل مینماید.