سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر بورغانی فراهانی – دانشجوی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی( واحد تهران مرکز ی )
شکوه علاماتی – دانشجوی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی( واحد تهران مرکز ی )
رقیه چمانی – دانشجوی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی( واحد تهران مرکز ی )
زهره اختری – دانشجوی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی( واحد تهران مرکز ی )

چکیده:

سازمانها و شرکتها بر برهه ای از زمان که تحت عناوین مختلف از جمله عصر دانش، عصر فراصنعتی، عصر جامعه اطلاعاتی، عصر سرعت و بالاخره عصر خلاقیت و نوآوری مطرح شده است، خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونیهای ژرف جهانی آماده می سازند. به گونه ای که خلاقیت و نوآوری به عنوان اصلی اساسی از عوامل مهم بقای سازمانها و شرکتهای جوان پذیرفته شده است. براساس این استدلال، کشورهای پیشرفته بر آموزش خلاقیت تاکید بسیار کرده ودر این راستا در انتخاب افراد خلاق، نوآور و آینده نگر، که رهیافتهای بدیع و خلاق برای مسائل پیچیده ارائه کنند توجه خاص مبذول داشته اند. سازمانها برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک به جذب و بکارگیری عامل انسانی خلاق و نواور و ایجاد شرایط و محیطهای مناسب برای پرورش روز افزون آن نیازمندند. پس از بروز و پرورش خلاقیت سازمانها باید شرایط حضور نواوری را برای تداوم کارایی خود ایجاد کنند ,تا جوابگوی نیازهای نوین جوامع کنونی خود باشند. ازطرف دیگر وجود مسائل ومشکلات جهانی عامل قویی برای بروز خلاقیت و نواوری انسانی دررفع انها است و سازمانهایی ماندگارترند که در رفع مشکلات ونیازهای خود انعطاف پذیرتر باشند. در این مقاله سعی بران است بانگرشی برمفاهیم خلاقیت و نوآوری و شرایط بروز، ظهوروعوامل تشدید کننده انها در سازمانها رابه منظور تاکیدی بیشتر بر رمز ماندگاری سیستمها بررسی کند .