سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هاشم رهامین – گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشکده مهندسی چوب و ک
عادله ابراهیمی – تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشکده مهندسی عمران گروه چوب و ک
محراب مدهوشی – گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

هدف اصلی این مقاله شناسایی بهترین راه برای افزودن نانورس به کامپوزیت چوب – پلاستیک جهت بهبود خواص مکانیکی آن است از دو روش برای این منظور استفاده شدهاست : روش اول فرایند اختلاط مذاب با داغ برای تقویت ماده زمینه نانورس و پلی اتیلن سنگین و روش دوم افزودن مستقیم نانورس در ترکیب آرد چوب و پلی اتیلن سنگین با روش اختلاط خشک فرایند اختلاط خشک مستقیم. تاثیر پنج نوع مختلف نانورس برخواص مکانیکی پلی اتیلن سنگین برای افزایش تاثیر نانورس برروی چند سازه چوب پلاستیک مورد شناسایی قرارگرفت. افزایش نانورس بر پلی اتیلن سنگین با پراکنش اشعه x و انتقال الکترونهای میکروسکوپی مورد بررس قرارگرفت. فرایند اختلاط نانورس در چند سازه چوب – پلاستیک پایه پلی اتیلن سنگین با روش مذاب مناسب تر شناخته شد.