سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سپیده لاهوتی هره دشت – اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم گروه شیمی کاربردی
محمدرضا زمانلو –
شهرام محمدزاده –
سعید تقوی فردود –

چکیده:

موضوع این تحقیق توزیع سنتز پلی امید – ایمید ابر شاخه ای می باشد مونومر ۴ عاملی طراحی و سنتز شده از L – سیستئین طی ۳ مرحله که در شکل ۱ نشان داده شده است پارامترهای واکنش شامل دما، زمان، غلظت مونومر و سرعت همزدن بهینه شد تا محصول ژلی نباشد.