سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز سبحانی – عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی
فریده میری – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

کشاورزی از مهمترین فعالیت های اقتصادی به شمار می آید که بیش از هر چیز به شرایط جوی وابسته است. در این مطالعه به پهنه بندی اراضی مستعد کشت سیب زمینی در دشت اردبیل پرداخته شده تا بهترین مکان ها برای کشت مشخص گردد. با توجه به تحقیقات قبلی ثابت شده که روند کاشت و عملکرد چنین محصول اقتصادی به توزیع بارش و دمای هوا در طول دوره رشد بستگی دارد. بنابراین در این بررسی، عناصر اقلیمی دما، بارش و رطوبت نسبی از 8 ایستگاه سینوپتیک و باران سنجی در سطح منطقه به عنوان فاکتورهای موثر در پهنه بندی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا داده های اقلیمی استخراج و اطلاعات مورد نظر بدست آمد، سپس نقشه های مربوط به این پارامترها در محیط GIS طراحی گردید. نتایج نشان می-دهد که نقش هر یک از عناصر اقلیمی مورد مطالعه، در مناطق مختلف دشت اردبیل متفاوت است و بیانگر این واقعیت است که مقادیر بارش و دمای ماهانه و سالانه از شاخص های موثر در فرایند پهنه بندی مناطق مساعد برای کشت سیب زمینی محسوب می گردند.