سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه لرستان
بهروز نصیری – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
مهرداد کیانی – مدرس گروه آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور نهاوند

چکیده:

آب و هوا یکی از عوامل محیطی است،که شکل های مختلف زندگی رابه گونه ای تحت تأثیر خود قرار میدهد.در این تعریف گیاهان نیز استثنا نمی باشند لذا کاشت اصولی و استاندارد محصولات کشاورزی به درک صحیح از شرایط آب و هوایی بستگی دارد.به منظورشناخت رابطه پوشش گیاهی با شرایط اقلیمی،روشهای پهنه بندی اقلیمی مختلفی ابداع و به کار گرفته شده اند. کشت بهینه محصولات کشاورزی مستلزم شناسایی نقاط مساعد کشت از لحاظ آب و هوایی می باشد. در این پژوهش سعی برآن شده است که مناطق زیست اقلیمی مناسب برای کشت گشنیز در استان همدان را به منظور کشت بهینه گشنیز شناسایی و معرفی گردد. به همین منظور برای بالا بردن سطح زیر کشت در مناطق مساعد جهت کشت این گیاه در استان همدان ، از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) درمحیط ARC MAP اقدام به تهیه نقشه های همدما، هم بارش، شیب، ساعات آفتابی شد. نتیجه اولیه حاکی از این است که مناطق جنوب و جنوب غربی استان یعنی شهرستان های نهاوند وتویسرکان برای کشت مناسب و مناطق شمالی استان برای کشت نا مناسب می باشد .نتیجه نهایی نشان دهنده شرایط بسیار مناسب شهرستان نهاوند می‎باشد .