سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد سلیمانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه جیرفت
احمد سلیمانی –
شاپور کوهستانی –

چکیده:

ترسالی یکی از پدیده های استکه می تواند باتولید سیل سالانه خسارات جانی و مالی زیادی را به بار اورد این پدیده بخصوص در مناطق جنوبی کشور که دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و بارشهای انها ماهیت رگباری داشته نمود بیشتری دارد دراین مطالعه با استفاده از نرم افزار GIS و شاخص SPI به مطالعه دوره های ترسالی در استان کرمان پرداخته شده است نتایج نشان میدهد که تعداد وقایع ترسالی بیشتر در قسمت شمال غربی استان در ایستگاه انار متمرکز می باشد نتایج مطالعه مذکور می تواند به سیستم پایش منطقه کمک شایانی نماید و از خسارات احتمالی آن بکاهد